Nastavitve piškotkov

Politika kakovosti

Vodstvo podjetja Bioiks d.o.o. in zaposleni se zavezujemo, da bomo sledili viziji podjetja in dosegali postavljene cilje. Pri svojem delu bomo gojili tako kulturo podjetja, ki temelji na kakovosti in varovanju okolja ter na procesih nenehnih izboljšav. Pri tem bo vodstvo podjetja skrbelo za izpolnjevanje zakonov, odredb, predpisov in standardov.
Podjetje bo še naprej stremelo k lastnemu razvoju, ki ga odlikuje kakovost, dobavna zanesljivost in prilagodljivost, inovativnost ter zniževanje stroškov v skladu z zahtevami in pričakovanji kupcev. Vse te aktivnosti in prizadevanja nam zagotavljajo dolgoročno poslovanje in obstoj na globalnem trgu.
 politika kakovosti nova tekst naslovnica

 

V podjetju Bioiks d.o.o. se zavezujemo, da bomo svoj odnos do okolja nenehno izboljševali in preprečevali onesnaževanja. Skrbeli bomo, da bodo naša ravnanja v skladu z veljavno državno zakonodajo, mednarodnimi predpisi in prevzetimi obveznostmi. Pri samem proizvodnem procesu, v tovarni in v poslovnih prostorih, poskušamo doseči najboljši izkoristek in najmanjše količine odpadkov. Pri zbiranju, skladiščenju in odstranjevanju odpadkov upoštevamo veljavno zakonodajo in ravnanja, ki najmanj obremenjujejo okolje in omogočajo optimalno nadaljnjo predelavo, deponiranje ali razgraditev. Pri varovanju okolja poskušamo vključiti vse zaposlene.

 

Stalne izboljšave, sodoben sistem kontrole kvalitete in zagotavljanja kakovosti, transparentni podatki o kvaliteti izdelkov znotraj podjetja, dobro usposobljeno osebje v proizvodnji in oddelku kontrole zagotavljajo nizek nivo reklamacij s trga.

S politiko kakovosti so stalno seznanjeni vsi zaposleni, jo razumejo, izvajajo in vzdržujejo na vseh nivojih družbe. Osnovna usmeritev podjetja Bioiks d.o.o. je nenehno izboljševanje kakovosti storitev in ponudbe.