Nastavitve piškotkov

Čisti prostori

 

V Bioiksu razpolagamo s tremi čistimi prostori s skupno površino 1.800 m2 od dobrih 5000 m2 skupnih za proizvodnjo. Proizvodnja biomedicinskih izdelkov se razlikuje od klasične proizvodnje čevljev, konfekcije ali avtomobilov. Primerjamo jo lahko s proizvodnjo farmacevtskih in biofarmacevtskih izdelkov. Za vse tovrstne proizvodnje je značilno, da se odvijajo v ČISTIH PROSTORIH. Spomnimo, da se naši izdelki, linije in pribori za dializo, uporabljajo pri zdravljenju bolnikov z okvaro ledvic. Dializni bolniki so skoraj vsak drugi dan priklopljeni na aparat, ko se jim kri 3 – 5 ur pretaka skozi plastične cevke. Vsakršna nečistoča ali tujek, bodisi neorganskega ali organskega izvora, lahko zmanjša uspešnost dialize, povzroči infekcije in s tem celo ogrozi bolnikovo življenje. Še posebej pomembna je zahteva po mikrobiološki čistosti oziroma odsotnosti mikroorganizmov.

Čisti prostor imenujemo tako okolje, kjer strogo nadzorujemo število delcev v zraku, temperaturo in relativno vlago zraka, pretok zraka znotraj prostora, razliko pritiska med čistim prostorom in zunanjim okoljem ter mikrobiološko obremenitev prostora.

Veliko pozornost posvečamo izbiri ustreznih konstrukcijskih materialov za stene in tla, vzdrževanju in čiščenju čistih prostorov ter ustrezni konstrukciji proizvodne opreme, saj le – ta ne sme biti izvor delcev. Še posebej strogo predpisujemo način oblačenja in gibanja zaposlenih, saj štejemo, da so ljudje eden največjih izvorov delcev in mikrobiološke obremenitve čistega prostora.